AustinKairis-SPREAD11FF

Model Austin Kairis photographed in vintage Azzedine Alaia by Alexander Thompson for Ponyboy magazine.