CHANEL-MEGAN-SPREAD10F

Wilhelmina NY model Megan Otnes in vintage Chanel for Ponyboy magazine. Photography by Alexander Thompson.