DevonHalfnightLeflufy-SS17-SPREAD10F

Model John McElyea snapped backstage at Devon Halfnight Leflufy Spring/Summer 2017. Photography by Alexander Thompson for Ponyboy magazine.