KODAKARA-FLETCHER-PONYBOY-LOOK3FF-2

Kodakara Fletcher from Crawford Models for Ponyboy. Photography & styling by Alexander Thompson. Look 3.