KODAKARA-FLETCHER-PONYBOY-LOOK8FF-4

Kodakara Fletcher from Crawford Models for Ponyboy. Photography & styling by Alexander Thompson. Look 8.