KODAKARA-FLETCHER-PONYBOY-SPREAD12F

Kodakara Fletcher from Crawford Models for Ponyboy. Photography & styling by Alexander Thompson. Spread 12.