KODAKARA-FLETCHER-PONYBOY-SPREAD2F

Kodakara Fletcher from Crawford Models for Ponyboy. Photography & styling by Alexander Thompson. Spread 2.