SAMMY-THAYER-PONYBOY-SPREAD11F

Model Sammy Thayer photographed for Ponyboy magazine by Alexander Thompson. Spread #11.