SAMMY-THAYER-PONYBOY-SPREAD12F

Model Sammy Thayer photographed for Ponyboy magazine by Alexander Thompson. Spread #12.