SAMMY-THAYER-PONYBOY-SPREAD1F

Model Sammy Thayer photographed for Ponyboy magazine by Alexander Thompson. Spread #1.