SAMMY-THAYER-PONYBOY-SPREAD3F

Model Sammy Thayer photographed for Ponyboy magazine by Alexander Thompson. Spread #3.