SAMMY-THAYER-PONYBOY-SPREAD5F

Model Sammy Thayer photographed for Ponyboy magazine by Alexander Thompson. Spread #5.