Wyatt-Cooper-PONYBOY-LOOK2-4FF

Model Wyatt Cooper from Crawford Models for Ponyboy magazine NY. Photography by Alexander Thompson.