Wyatt-Cooper-PONYBOY-LOOK3-2FF

Model Wyatt Cooper from Crawford Models for Ponyboy magazine New York. Photography by Alexander Thompson.