Model Megan Otnes in vintage Chanel for Ponyboy magazine. Photography by Alexander Thompson.

CHANEL
MEGAN OTNES

Vintage Chanel featured on Wilhelmina NY model Megan Otnes. R.I.P. Karl Lagerfeld.
Bobby Day menswear for Fall/Winter 2019. Ponyboy magazine.

BOBBY DAY
F/W 2019

Bobby Day menswear from New York City for Fall/Winter 2019.
Laurence & Chico Fall/Winter 2019. Ponyboy magazine.

LAURENCE & CHICO
F/W 2019

Laurence & Chico's Fall/Winter 2019 collection shown during New York Fashion Week.