KODAKARA-FLETCHER-PONYBOY-LOOK7FF-1

Kodakara Fletcher from Crawford Models for Ponyboy. Photography & styling by Alexander Thompson. Look 7.