KODAKARA-FLETCHER-PONYBOY-SPREAD11F

Kodakara Fletcher from Crawford Models for Ponyboy. Photography & styling by Alexander Thompson. Spread 11.