KODAKARA-FLETCHER-PONYBOY-SPREAD1F

Kodakara Fletcher from Crawford Models for Ponyboy. Photography & styling by Alexander Thompson. Spread 1.