KODAKARA-FLETCHER-PONYBOY-SPREAD3F

Kodakara Fletcher from Crawford Models for Ponyboy. Photography & styling by Alexander Thompson. Spread 3.