KODAKARA-FLETCHER-PONYBOY-SPREAD8F

Kodakara Fletcher from Crawford Models for Ponyboy. Photography & styling by Alexander Thompson. Spread 8.