SAMMY-THAYER-PONYBOY-SPREAD10F

Model Sammy Thayer photographed for Ponyboy magazine by Alexander Thompson. Spread #10.