SAMMY-THAYER-PONYBOY-SPREAD13F

Model Sammy Thayer photographed for Ponyboy magazine by Alexander Thompson. Spread #13.