SAMMY-THAYER-PONYBOY-SPREAD6F

Model Sammy Thayer photographed for Ponyboy magazine by Alexander Thompson. Spread #5.