Robert-Geller-FW15-11F

Male models Dimitry Brylev and Dzhovani Gospodinov photographed backstage in Robert Geller F/W15 menswear. Photography by Alexander Thompson for Ponyboy magazine.